Specialist in betaalbare koopwoningen in Italië
Uw droomhuis op basis van no cure no pay

Disclaimer & Privacy

Bij de samenstelling van deze site is ernaar gestreefd dat alle informatie op deze site correct is. Er wordt echter geen aansprakelijkheid geaccepteerd voor onjuistheden en voor onvolledige en/of onjuiste informatie op deze site, noch van derden naar wie in deze site verwezen wordt.

Cilento Droomhuizen.nl  (Kamer van Koophandel: 01157937) kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van het gebruik van de internetsite Cilento Droomhuizen.nl.

Cilento Droomhuizen.nl. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Cilento Droomhuizen.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Cilento Droomhuizen.nl., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Privacy

Cilento Droomhuizen.nl houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegeven.

Gegevens die door de huurder verstrekt worden

Cilento Droomhuizen.nl kan de gegevens die door de huurder verstrekt worden, voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Ten behoeve van het verkrijgen van noodzakelijke documenten t.b.v. de aankoop en / of bouwvergunningen voor de klant.
  • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de aankoop en / of bouwbegeleiding , zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin gegevens vermeld staan.
  • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van informatie, een tip of wetenswaardigheid etcetera, waarvan Cilento Droomhuizen.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle en zinvolle website voor de klant.

Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de huurder aan Cilento Droomhuizen.nl zijn verstrekt, zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij na expliciete toestemming.

Er is echter één uitzondering op deze regel: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om deze gegevens te verstrekken.

Cilento Droomhuizen biedt u unieke objecten aan.
U vindt deze nergens anders!

Cilento Droomhuizen

Technisch adviesbureau voor aankoop van onroerend goed in Cilento.
Carmen & Ger Eikendal
Kraneweg 117
98718JN Groningen
050 3131439

© 2017 cilentodroomhuizen.nl

KvK nr.: 01157937

 

Algemene Voorwaarden en Opdracht tot dienstverlening.

Algemene voorwaarden

Opdracht tot dienstverlening

Meer interessante links.

Spazio Architecten: architecten & adviseurs, Nederlands management in Italië.

Mondi: belangenorganisatie voor (potentiële) eigenaren van recreatiewoningen in het buitenland.

Il Giornale
Veel informatie over Italië.

Disclaimer & Privacy

Disclaimer en privacy